Stort engasjement under årets HMS uke

HMS uka arrangert for åttende gang på Åssiden vgs og ansatte fra hele fylket var invitert. Det var hele 315 påmeldte som fikk fordype seg i selvvalgte kurs denne uken.

Kursene varierte i aktuelle temaer og viktig kompetanse. Førstehjelp, stressmestring, medskaping og konflikthåndtering var noen av disse. Hvordan vi bygger en helsefremmende arbeidsplass og hvordan forebygger vi muskel- og skjelettplager er noen av temaene som ble belyst.

Trivsel på arbeidsplassen er svært viktig, spesielt i møte med elever. Hvilken energi tar vi med oss inn i klasserommet og hvordan lar vi humøret vårt påvirke menneskene rundt oss. Hvordan håndterer du det når kroppen sier i fra. Gir du kroppen hvile, går du en tur i fjellet eller møter du veggen? Hvordan bidrar du til din egen hverdag og egen helse, snakker du med kollegaer? Den helsen vi har i dag skal vi leve med i fremtiden.

15 parallelle sesjoner med forelesninger/kurs, her er litt om dem.

Hvem er jeg i møte med deg, på vår arbeidsplass? Hva er det som gjør at du trives på din arbeidsplassen og hva gjør du for arbeidsmiljøet? Kommuniserer vi godt nok med hverandre og hvordan er vi når vi møtes? Tore Grøndalen holdt kurset medskaping og oppfordret oss til å ta det første steget, vær den første til å si hei, spørre hvordan det går, møtes.

Omstilling og endring var et tema som skapte engasjement, det vekte følelsene i folk og ønsket om å bli hørt. Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta, men tanker og reaksjoner folk har kan variere mye, og det er derfor viktig å snakke sammen. Medvirkning handler om konstruktivt handlingsrom, å være med, ta plassen din og bidra. Tilhørigheten, hvor hører jeg til? Alle reaksjonsmønstre er viktig for balanse, dialog, forventninger og utvikling.

HMS uka hadde også i år, et godt tilbud innen helse, kosthold og trening. Stress og stressmestring, spis riktig yt mer, kosthold og trening var noen av kursene. Tar du vare på deg selv og din helse? Pleier du din psykiske helse og våkner du med nytt mot om morgenen? Hva kan du gjøre for å bidra til at din egen hverdag skal bli bedre?

Førstehjelp kursene viste høy deltakelse, et livsviktig kurs, noe alle burde kunne. Hva skjer om noen rundt deg faller om? Hva gjør du om du synes kollegaen din ser litt uvel ut? Går du bort og spør om det går bra? Spør du heller en gang for mye eller en gang for lite?

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er fellesbetegnelsen for det arbeidet som gjøres på den enkelte arbeidsplass for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere skader. Det jobbes godt på denne skolen og HMS arbeidet blir tatt på alvor. Det er viktig at man i en travel hverdag deler personlige erfaringer, i tillegg har mange av kursene en personlig nytteverdi. 

 


Publisert 19. oktober 2018, oppdatert 19. oktober 2018.