Frist for å dokumentere fravær er 24.mai 2019

Absolutt siste frist for innlevering av sakkyndig dokumentasjon for 2. termin er fredag 24. mai 2019.

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. I forbindelse med karaktersetting våren 2019 er frist for levering av dokumentasjon 24. mai. Det er viktig at dokumentasjon leveres innen denne fristen, da karakterer ikke kan endres etter at de er fastsatt.

Dersom man får IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag ved første halvårvurdering, kan man likevel få karakter ved andre halvårsvurdering eller standpunkt dersom fraværsgrensen for hele skoleåret ikke er overskredet og faglærer har vurderingsgrunnlag.

Ofte stilte spørsmål om fraværsregelen.

Dokumentasjon for fravær skal normalt levers innen én uke etter fravær, jf ordensreglement i BFK. Les mer om dette her.

Fraværsgrense - Udir, les her.


Publisert 27. mars 2019, oppdatert 27. mars 2019.