Frist for å dokumentere fravær er 16. januar 2019

Absolutt siste frist for innlevering av sakkyndig dokumentasjon for 1. termin er onsdag 16. januar. Karakterer for 1. termin blir synlig i Skolearena etter kl. 1200 fredag 25. januar

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.I forbindelse med karaktersetting ved første halvårsvurdering er fristen for levering av dokumentasjonen 16. januar.Det er viktig at dokumentasjon levers innen denne fristen, da karakterer ikke kan endres etter at de er fastsatt.

Dersom man får IV-ikke vurderingsgrunnlag i et fag ved første halvårvurdering, kan man likevel få karakter ved andre halvårsvurdering eller standpunkt dersom fraværsgrensen for hele skoleåret ikke er overskredet og faglærer har vurderingsgrunnlag.

Ofte stilte spørsmål om fraværsregelen.

Dokumentasjon for fravær skal normalt levers innen én uke etter fravær, jf ordensreglement i BFK. Les mer om dette her.

Fraværsgrense - Udir, les her.


Publisert 14. januar 2019, oppdatert 15. januar 2019.