Et globalt samarbeidsprosjekt!

Fem klasser fra design og håndverk deltar prosjektet som varer til april 2019. Utgangpunktet i FNs bærekraftsmål.

 

Ved avdeling DH er alle våre tre vg1-klasser og våre to vg2 interiør- og utstillingsdesign-klasser meldt på.

Prosjektet legger opp til at man bruker ulike læringsmetoder for at elevene skal fordype seg i FNs-bærekraftsmål og det gir gode muligheter for tverrfaglig arbeid (for eksempel: programfag-engelsk-samfunnsfag), samt internasjonalt samarbeid med klasser fra andre land (for eksempel: Skype-møter mellom klasser). Prosjektet har sitt opphav i Norge, men hadde forrige skoleår mer enn 100 deltakerklasser fra land over hele verden.

Prosjektet er relevant både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt kan elevene ta utgangspunkt i Asplan Viaks bærekraftsrapport fra Buskerud fylke der de har evaluert Buskerud på bakgrunn av bærekraftsmålene. Nasjonalt kan elevene for eksempel jobbe med Norges statusrapport for oppfylling av bærekraftsmålene. Og internasjonalt kan elevene jobbe generelt med FNs arbeid med bærekraftsmålene

I en hektisk skolehverdag kan implementeringen av et slikt prosjekt kanskje virke overveldende. Prosjektet «Be the change. Take the challenge» har en løs struktur som gjør det enkelt å tilpasse hvor mye tid man vil bruke i ulike klasser og legger til rette for at lærerne selv kan velge ulike oppgaver de ønsker å fokusere på i sin klasse.

-Tverrfaglighet og bærekraft er to av temaene som framheves med fagfornyelsen som gjør dette prosjektet meget aktuelt. I år ser vi på prosjektet som et forsøksprosjekt der hver klasse gjør prosjektet så stort eller lite som man ønsker, forteller lærer Karina Bakke Støen.

 

 


Publisert 17. september 2018, oppdatert 17. september 2018.