Tar doktorgraden i matematikk på Åssiden vgs!

 

Forsker Hanna Z. Slabikowska har fulgt en førsteklasse på design- og håndverk hver uke det siste året. Sammen med faglærer Christopher Mather har Hanna jobbet med å prøve ut undervisningsopplegg hvor utforskende dialoger mellom elev-elev og lærer-elev brukes til å løse problemer i matematiske og andre kontekster.

- Mitt Phd-prosjekt er knyttet til dybdelæring i matematikk og fokuserer på arbeidet med matematiske begreper gjennom utforsking. Forskningsprosjektet vil på en side foreslå undervisningsopplegg innen utforskende undervisning og på en annen side bidra til diskusjonen på feltet. Fokus er på matematisk dialog basert på utforskende spørsmål, det å gi elevene mulighet til å engasjere seg i løsningsprosessen, ta selv initiativ, hjelpe med å bygge opp løsninger, oppdage sammenhenger og bidra til begrepsforståelse i matematikk, forteller Hanna.

Elevene har opplevd utvikling av klasseromsaktiviteter som stimulerer elevene til å engasjere seg i utforskende matematisk dialog. Det har krevd flere runder med planlegging, utprøving og evaluering. Sammen med matematikklærer Christopher har Hanna arbeidet med gjennomføringen av fire runder. Klasse 1DHB er fulgt i matematikkundervisningen et helt skoleår.

Godt kjent på Åssiden vgs

- Jeg valgte Åssiden som forskningsarena til Phd- prosjektet mitt fordi det er en yrkesskole med et vidt spekter av utdanningsprogram. Et av skolens hovedmål er at elevene på yrkesfaglig utdanningsprogram skal oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot og på den måten skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene. Jeg kjenner godt konteksten til dette fordi jeg underviste i matematikk og naturfag på Åssiden vgs i 14 år tidligere i min karriere og ikke minst stortrivdes i dette skolemiljøet, smiler Hanna.

Aktuell forskning

Forskningen i de siste 20 årene argumenterer for å implementere utforskende undervisningsform inn i matematikkundervisningen. Samtidig har utforskende undervisning og matematisk problemløsning vært områder akademisk interesse. I den kommende fagfornyelsen vil dette være et viktig områdene i planleggingen av realfagsundervisningen.

Og til høsten tar Hanna Z. Slabikowska med forskningsdata fra Åssiden til University of Sussex for videre bearbeidelse.

Flere forskningsprosjekter!

- Vi tilrettelegger for forskning på temaer vi selv har et opplevd informasjonsbehov og for å videreutvikle vår praksis! Inneværende skoleår har vi to ulike forskningsmiljøer inne i tre konkrete prosjekter. Dette lærer vi av! Målet er en best mulig opplæring for elevene våre, sier rektor Ann-Mari Henriksen. I januar 2020 kommer Hanna tilbake til Åssiden vgs for å bidra til utvikling og forberedelse til fagfornyelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert 2. juni 2019, oppdatert 2. juni 2019.