Åssiden vgs er miljøfyrtårn

Som sertifisert miljøfyrtårn tilfredsstiller Åssiden videregående skole en rekke miljøkrav.

Åssiden videregående skole kan nå kalle seg miljøfyrtårn. Det formelle beviset ble overrekt 18.01.2019 og brukes i arbeidet mot å dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar.

Som yrkesfaglig skole er vi svært stolte over å bli miljøsertifisert og vi skal forbedre oss mot å være så miljøvennlig som mulig.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Det er opparbeidet gode systemer og planer for miljøinnsatsen, en større bevissthet på kildesortering og energibruken på skolen generelt. Ved å implementere det i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Ved å bli mer bevisst på innkjøpene og forbruken vi har og ta med dette inn i undervisningen, søker vi å oppnå en god miljøbevissthet også blant våre elever.

 


Publisert 18. januar 2019, oppdatert 18. januar 2019.