Samarbeid med politihøgskolen etablert!

 

I uke 37 var oppstartsmøte i et nytt samarbeid mellom skolen og to grupper studenter fra politihøgskolen i Stavern.

På lag med elevene

- Vi har jobbet tverrfaglig og forebyggende med elevenes læringsmiljø i flere år. Dette har vi ikke gjort alene, men i et systematisk og målrettet samarbeid med en rekke eksterne aktører. Noe helt nytt er at vi knytter til oss vi en to grupper studenter fra politihøgskolen. Temaet er hvilken rolle skolen kan ta i det forebyggende arbeidet i samfunnet, for eksempel knyttet til rusbruk, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.

Nå vil det bli en periode med kartlegging hvor studentene innhenter informasjon for å kunne kartlegge problemet på best mulig måte. Deretter skal prosjektgruppene analysere all relevant informasjonen og med bakgrunn i funnene i analysen, skal det anbefales tiltak overfor skolen. Læringsmiljøteamet, "Klar-ferdig-RO" ved Bård-Kenneth Jacobsen er skolens ansvarlige for det faglige utviklingsarbeidet.

Hvilken rolle kan skolen ta?

- Vi vil gjennom arbeidet få to ulike og konkrete prosjektrapporter som foreslår og begrunner ulike tiltak som skolen skal vurdere for å øke kvaliteten på vårt forebyggende arbeid. Vi håper også å få den viktige stemmen fra elevene kartlagt, dvs elevenes oppfatning om det forebyggende arbeidet. Dette vil gjennom prosjektet få belyst gjennom politifaglig blikk, avslutter rektor.

 

 

 

 


Publisert 13. september 2017, oppdatert 13. september 2017.