Kick-off i den populære mentorordningen

 

 I uke 37 møtte 16 nytilsatte sine 10 mentorer for kick-off. Alle mentorene er erfarne pedagoger med formell utdanning i pedagogisk veiledning gjennom Høgskolen Sørøst-Norge.

Opplegget er obligatorisk for nyansatte på Åssiden vgs. Ved å delta i opplegget får alle nyansatte lærere individuell veiledning og gruppesamlinger. Gruppesamlingene er todelt om omfatter både en læringsøkt/faglig tema og gruppeveiledning. I tillegg skal de nyansatte lærerne få åtte individuelle samtaler i løpet av skoleåret. Det gjennomføres en felles oppstart på høsten og en obligatorisk evaluering i mai.

«Kom som du er og bli som oss?»

- Vi skal være verdens beste yrkesfagskole. Det kan vi kun oppnå gjennom verdens beste ansatte, understreker HR-leder Gunn-Kari Bakke og forteller at mentorordningen er et verktøy for å få til kollektiv læring og felles kapasitetsbygging i skolen. – Alle nyansatte på vår skole er svært kompetente. Vi har også mye å lære av dem, slik at mentorordningen bidrar til læring begge veier. Ordningen er ett av mange tiltak for å tiltrekke oss de beste søkerne, mennesker med de rette holdningene, sier hun.

Om mentorordningen
Hensikten med veiledning av nyutdannede lærere er at de skal får faglig støtte til å utvikle sin lærerrolle og sin yrkesidentitet. Åssiden vgs var tidlig ute og etablerte ordningen raskt etter vedtak om at alle nyutdannede lærere skulle tilbys et mentoropplegg i 2007.

Åssiden vgs har mer enn 20 utdannende veiledere i staben, inkludert primus motor Per Trondsen som i flere år har jobbet på høgskolen i Sørøst-Norge med nettopp pedagogisk veiledning.

 

 

 

 


Publisert 16. september 2016, oppdatert 16. september 2016.