Herlig gjeng voksne menn i egen VG1-klasse i byggfag.

På Åssiden vgs går 15 voksne menn i en egen førsteklasse på bygg- og anleggsteknikk (BAT).

De er opprinnelige fra mange ulike land, også Norge. Det de har felles er strålende humør og høy motivasjon for omsider å ta videregående skole og komme seg ut i jobb. I høst har de gjennomført flere viktige oppdrag, det største prosjektet nå er å lage en aula ut av den gamle nedslitte gymsalen i bygg A. Den herlige gjengen har allerede malt, trukket lyddempende plater med sort overtrekk og bygget scenen ut i rommet.

Elevene i VG1 bygg- og anleggsteknikk tar full pakke, alle fag. Og målet er læreplass, fagbrev og jobb. VG1 for voksne uten videregående skole fra før av, er ikke kun kvalifisering til et arbeidsliv og en bransje som sårt trenger dem, det er også en arena for integrering og etablering av nye vennskap. Arbeidet i aulaen fortsetter etter nyttår under kyndig ledelse av faglærer Jan Paulsen.

Stor gevinst!

Videregående opplæring for voksne lønner seg. Gevinsten er stor både for den enkelte, for arbeidsgivere og for samfunnet. Flere rapporter peker på at det det lønner seg aller mest med yrkesfag. Funnene er at de som tar videregående opplæring i voksen alder får i større grad jobb, i større grad varig tilknytning til arbeidslivet og blir i mindre grad uføre enn de uten videregående opplæring. Åssiden vgs har gjennom OPUS Drammen ansvar for voksenopplæringen i nedre Buskerud.

Arbeidslivet i Buskerud trenger kompetanse og arbeidskraft innen bygg- og anleggsteknikk og NHO har vært en pådriver for å få dette tilbudet etablert.

 


Publisert 22. desember 2017, oppdatert 22. desember 2017.