Ung i Buskerud

I år gjennomfører vi Ung i Buskerud 2017 i uke 12 og 13.

På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en spørreundersøkelse blant fylkeskommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Buskerud fylkeskommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår.

Les mer her og her.


Publisert 8. mars 2017, oppdatert 8. mars 2017.