Snart rekrutteringsmesse

Åssiden videregående skole inviterte samarbeidspartnere til planleggingen av en storstilt rekrutteringsmesse 20. april 2017.

 Samarbeidsmøtets hovedmålsetting var å se nærmere på hvordan Åssiden videregående skole i samarbeid med opplæringskontorene, lokalt arbeidsliv, NHO og andre aktører kan vise alle mulighetene elevene har i sin karriere ved å velge yrkesfag.

Det var svært gledelig å se at det kom så mange samarbeidspartnere fra opplæringskontorene og næringslivet. Fra Høgskolen i Oslo og Akershus fikk vi besøk av førstelektor Halvor Spetalen. Med overskriften «Rekruttering til yrkesfag» henviste Halvor til forskning som viser at valg av yrkesfag baseres i hovedsak på to faktorer: - Frastøtingsfaktorer og tiltrekningsfaktorer, altså hva dytter og hva lokker elevene til å velge yrkesfag. Etter forelesningen møtte samarbeidspartnerne avdelingslederne for å planlegge nærmere hvordan vi kan presentere faktorer som tiltrekker elevene til å velge yrkesfag.  

Resultatet av dette spennende samarbeidet vil vi se torsdag 20. april.


 


Publisert 14. februar 2017, oppdatert 16. februar 2017.