Åssiden vgs har høyere forventet gjennomføring og fullføring enn gjennomsnittet

Elevene som går på Åssiden vgs har en høyere forventet gjennomføring og fullføring av videregående skole i enn gjennomsnittet for landet.

En ny rapport om skolebidragsindikator for videregående skoler er nettopp publisert. Det nye med denne måten å måle kvalitet på er at skolene vurderes ut fra hva deres bidrag til elevenes læring hvis elevene har de samme forutsetningene med seg inn i skolen.

- Vi har tidligere målt karakterutvikling fra ungdomsskolen. Tallene i den nye undersøkelsen tar hensyn til elevenes bakgrunn på en mer omfattende og grundig måte, som for eksempel kjønn, foreldrenes utdanning og elevenes forkunnskaper for å nevne noe, sier rektor Ann-Mari Henriksen.

Hva sier tallene for Åssiden vgs?

- Vi har høyere forventet gjennomføring og fullføring i enn gjennomsnittet for landet. Spesielt er vi fornøyd med at vil ligger høyere enn landsgjennomsnittet på overgang til vg3, for de fleste av våre elever vil det si at de går over i læretid. Det tilskriver vi blant annet et fantastisk godt samarbeid med arbeidslivet i regionen. De såkalte trinnindikatorene i undersøkelsen er på det jevne. Selv om fokuset er på skoleåret 2014-15 må vi se nærere på en tydelig negativ skolebidragsindikator på VG1. Det vil vi jobbe med fremover, forteller rektor.

Du kan lese mer om denne undersøkelsen her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolebidragsindikatorer-i-videregaende-skole/ 

 

 


Publisert 13. juni 2017, oppdatert 13. juni 2017.