NAV-veiledere for å hindre at elever dropper ut

Pilotskole: Åssiden videregående skole går nye veier for å hindre elev-frafall.

NAV samarbeider med skolesektoren for å forebygge frafall og hjelpe elever med å gjennomføre videregående opplæring.

Se oversikt over skoler i Norge som har NAV-veileder

I Buskerud er Åssiden videregående skole plukket ut til å være med i prøveprosjektet.

- Vi har gode erfaringer med å ha NAV-veileder.

Ann-Mari Henriksen, rektor ved Åssiden videregående skole

Tettere samarbeid mellom NAV og skolen

Forsøk med NAV-veiledere i videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Satsingen går ut på at lokale NAV-kontorer og videregående skoler samarbeider ved at NAV-veiledere integreres i skolens elevtjenester.

NAV-veilederne tilbringer store deler av sin arbeidstid på skolen.

NAV-veileder videregående skole

Åssiden videregående skole har vært med i prøveprosjektet i halvannet år.

- NAV-veilederne har bidratt med en viktig kompetanse. Det at de også er så tett på det øvrige støtteapparatet som skolen har, bidrar til at vi jobber forebyggende. Det er banebrytende, sier Ann-Mari Henriksen, rektor ved Åssiden videregående skole.

- Dette har beriket oss og vi har lært utrolig mye sammen i dette prosjektet.

Anne-Mari Henriksen, rektor

- Målet er å forebygge frafall og øke gjennomføring av videregående opplæring, sier Katrine Christiansen, NAV-leder i Drammen.

- De erfaringene vi gjør oss i videregående skole er viktige, og bidrar også til at det endrer praksisen vår i forhold til møtet med den enkelte ungdom, sier NAV-veilederen.

- På hvilken måte da?

- Når en ungdom mottar en ytelse fra oss, så kan vi sette vilkår om aktivitet. Da handler det om å sette vilkår som er i tråd med det ungdommen kan klare å oppfylle, og at man også tar hensyn til at det er et skoleløp, sier Christiansen.

Torsdag møttes partene i prosjektet på Åssiden videregående skole for dele erfaringer og drøfte veien videre.

- Vi ønsker å bedre samarbeidet mellom NAV-kontorene og de videregående skolene, og bidra til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring.

Britt Gulbrandsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

- Ungdommene skal bli varig integrert i arbeidslivet. Vi vet jo at spesielt innenfor yrkesfaglig studieretning, så har vi veldig behov for arbeidskraft i fremtiden, fortsetter Gulbrandsen. 

Hjelper eleven

NAV-veilederne er der for å hjelpe elevene med å fullføre skolen.

Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole.

- Vi har kompetanse i forhold til drop-out-problematikk. Det er veldig fint at vi bryter ned noen barrierer og har felles innsats overfor disse gruppene, sier Snorre Opsahl, NAV-leder i Nedre Eiker.

- Satsingen er et kjempeviktig bidrag. En av våre aller største utfordringer nå er jo ledigheten, og tendensen til at ungdom havner utenfor, enten som ledige eller ikke tar utdanning, og i verste fall blir uføretrygdet, fortsetter NAV-lederen.

- NAV, fylkeskommunen og fylkesmannen får et ansvar for å spre erfaringene fra denne ene piloten til resten av fylket, avslutter Britt Gulbrandsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.


Publisert 18. november 2016, oppdatert 18. november 2016.