Over fraværsgrensen for hele skoleåret?

Les mer om muligheter her.

Etter innføring av fraværsregelen i videregående skole, har tilstedeværelsen i undervisningen økt betraktelig. Noen få elever har imidlertid mye fravær.

Dersom du allerede har gått over fraværsgrensen i enkeltfag for hele skoleåret, kan du ta faget som privatist. En heltidselev som ikke får standpunktkarakter i et eller flere fag fordi de har gått over fraværsgrensen, kan søke om å bli deltidselev. Dette må du gjøre før du kan melde deg opp til privatisteksamen. Du kan ikke være elev og privatist i et fag samtidig.

Fristen for å melde deg opp til privatisteksamen våren 2017 er onsdag 1. februar.

Det er flere viktige konsekvenser av å bli deltidselev og ta faget som privatist:

  • Du har ikke rett til å delta i undervisningen i fag du har meldt deg opp i som privatist, men kan søke om å hospitere.
  • Du har ikke rett til underveisvurdering eller tilpasset opplæring i faget
  • Du må selv betale oppmeldingsavgift til privatisteksamen
  • Du vil få redusert støtte fra Statens lånekassen – spør din rådgiver om detaljer om det

Elever som overskrider fraværsgrensen etter 1. februar får ikke meldt seg opp som privatist denne våren. For disse elevene er det ikke nødvendig å søke om å bli deltidselev. Så lenge de er elever i faget har de rett til å delta i opplæringen. De kan melde seg opp som privatist innen 15. september 2017 med eksamen neste høst.

Du kan lese mer om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ 

 

 

 


Publisert 30. januar 2017, oppdatert 30. januar 2017.