Fra Finland til Åssiden vgs for å lære

Skolefaglige topper fra Finland på besøk i kombinasjonsklassene.

 

En professor i lærerutdanning, en skoleeierrepresentant og en ekspert i skoleevaluering fra Finland ønsket å besøke Åssiden vgs for å se etter «best practice» i opplæring av ungdom med kort botid.

Studieturen har overskriftenn “Late arrivals - Challenges in the educational paths of those who arrived in the final stages and after the age of compulsory education”.  Det er fire faglige team fra Finland som i år gjennomfører studieturer til ulike steder i Europa. Målet er å samle inn eksempler på fremragende opplæring. Dag Fjæstad ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO var arrangør for besøket i Norge og på Åssiden vgs. 

Delegasjonen ønsket både generell informasjon og særlig forkus på kartlegging ved oppstart av opplæringen og overgangen fra særskilte tilbud til ordinært opplæring, samt det konkrete arbeidet  med språkutvikling og læringsstrategier. Noen av de konkrete spørsmålene som ble belyst var for eksempel:

  • What kind of flexible models could be applied for late arrival learners for completing basic education? 
  • How can the professional competencies of those teaching late arrivals be developed? 
  • How are the (financial) resources for the education and support of these learners developed?
  • How is the monitoring of transitions in the educational paths of the learners developed?

- Det er fantastisk spennende at flere aktører både fra ut- og innland vil besøke skolen og inspireres av måten vi driver opplæring på, forteller avdelingsleder Solveig B. Bratland.

Den finske delegasjonen besto av Mirja Tarnanen, Research Director, University of Jyväskylä, Sari Ahola, Education Officer, City of Helsinki, Hilla Aurén, Evaluation Expert/FINEEC.  

 

 


Publisert 25. januar 2017, oppdatert 25. januar 2017.