Folkehelse for alle

Folkehelse står på plakaten når helse- og oppvekstfag legger om rutiner og innleder et samarbeid med Lasse Tufte og "Funkygine".

Denne høsten har en førsteklasse på helse- og oppvekstfag virkelig fått erfare hva god helse kan bety. De har nemlig utviklet «Helselaboratoriet» i samarbeid med to av Norges mest ivrige folkehelseforkjempere: Lasse Tufte og Jørgine «Funkygine» Vasstrand.

Det hele ble initiert av Stian Leopold Asbjørnsen, som er elevenes lærer og utdanna sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Han brenner virkelig for og elevers helse, læring og trivsel, og ønsket å bidra til en helhetlig opplæring for elvene på HO. Inspirasjonen til å sette i gang prosjektet fikk han fra opplæringsloven, som sier at:

«Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring.»

I løpet av høsten og vinteren har elevene omsatt dette fra flotte ord til reell praksis. De har byttet ut stoler med sitteballer, hatt spennende foredrag, tatt del i utfordrende fysiske aktiviteter og byttet ut sukkerholdig drikke med vannflasker. Sammen med Lasse Tufte har klassen også tatt initiativ til å søke stiftelser for støtte til å lage en Tuftepark for alle elevene på skolen. En Tuftepark er en utendørs treningspark bestående av ti enkle metallkonstruksjoner som et lavterskeltiltak for uorganisert idrett og folkehelsen.  Åssiden videregående skole har fått nesten en kvart million kroner i støtte av sparebankstiftelsen DNB, og det planlegges nå en Tuftepark på skolens område.  

For å virkelig toppe prosjektet har helse- og oppvekstfag fått hjelp av kroppsøvingsavdelingen, elever fra medier og kommunikasjon og blikkenslagere fra bygg- og anleggsteknikk. Blikkenslagerne har laget fotstøtter til sitteballene, og MK har laget kortfilmer og tatt bilder av de ulike arrangementene elevene har deltatt på.


Erfaringene viser at elevene synes dette er veldig givende. De liker å engasjere seg i klassen og på tvers av avdelingene. Det å få inn eksterne, relevante forelesere synes de er meget lærerikt – spesielt siden Lasse Tufte og Jørgine Vasstrand er eksepsjonelt dyktige.

Helselaboratoriet er et godt eksempel på hvordan teori, praksis, fag, sosialt og moro kan knyttes sammen på en lærerik måte.


Publisert 25. januar 2017, oppdatert 25. januar 2017.