Arbeidslivsfaget utvides

Drammen kommune fordobler antall plasser i faget Åssiden vgs skoleåret 2018-19.

 

Etter strålende evalueringer av årets nykommer – arbeidslivsfaget for 10. klassetrinn - får hele 60 tiendeklassinger fra ungdomsskolene i Drammen gjennomføre faget i sin helhet på Åssiden vgs. Opplæringen er komprimert med planlagt oppstart etter høstferien og med avslutning i mars 2019. Tilbudet utvides til å omfatte ytterligere to utdanningsprogram, dvs at også elektrofag (EL) og teknikk- og industriell produksjon er en del av opplæringen.

Strålende samarbeid

Det er en felles oppfatning mellom kommunen og fylkeskommunen av at overgangen er svært viktig. - Arbeidslivsfaget passer veldig godt inn i det forebyggende arbeidet for å ruste elevene til å gjennomføre videregående opplæring, noe som er et satsingsområde både for Drammen kommune og for oss, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.

Årets kull kommer fra tre ungdomsskoler, Kjøsterud, Børresen og Gulskogen. Ungdomsskolene forteller at elevene gir svært positive tilbakemeldinger og at de gleder seg til arbeidslivsfaget på onsdager! Det er mange tilleggsgevinster, for eksempel at det blir knyttet vennskap på tvers av skolene, at elevene blir kjent med videregående skole og dermed rustes til å gjøre enda mer informerte valg av videregående opplæring.

Arbeidslivsfaget gjennomføres i sin helhet på Åssiden videregående skole, inkludert vurdering og standpunktkarakterer. Elevene må forplikte seg til å følge regelen om maksimalt 10% fravær for å få karakter som alle andre elever i videregående skole.

 

 


Publisert 20. februar 2018, oppdatert 20. februar 2018.