Ungdomsskoleelever tar valgfag på Åssiden vgs!

 

Det er i første omgang elever fra Kjøsterud, Børresen og Gulskogen skole som nå får tilbud om å gjennomføre valgfaget «arbeidslivsfag» i sin helhet på Åssiden vgs. Opplegget blir svært innholdsrikt, de skal blant annet bake julekaker for salg, designe og lage en kjelke og få karriereveiledning. Karriereveiledningen gjøres som del av opplæringen i mediefag ved å designe en digital plakat hvor eleven presenterer seg selv i arbeidslivet om ti år. Egne drømmer og veien dit skal konkretiseres. Bedriftsbesøk er også en del av opplegget. 

Tyvstart på videregående                                                                                    

Ungdomsskoleelevene vil få opplæring i fire avdelinger, nemlig medier og kommunikasjon (MK), restaurant og matfag (RM), bygg- og anleggsteknikk (BAT) og design- og håndverk (DH). De skal reise direkte fra sin ungdomsskole en fast ukedag og til Åssiden. Der starter økta med et måltid mat sammen med ansatte på Åssiden før opplæring starter. Det planlegges også en periodisering av faget med oppstart etter høstferien. Faget skal avsluttes i mars. Ungdomsskoleelevene må også forplikte seg til den mye omtalte 10-prosent fraværsregelen for videregående skole.

- Det er fantastisk at vi nå får et slikt samarbeid på plass mellom skoleslagene innenfor det 13-årlige løpet. Åssiden vgs har verksteder, laboratorier og ikke minst lærerkompetanse og kapasitet til å overta hele ansvaret for arbeidsfaget. Vi har en lang historie med godt samarbeid med Drammen kommue og er nå enige om en prøveordning for ett år, men det er ikke tvil om at vi har store ambisjoner om både å videreutvikle og utvide tilbudet, forteller rektor Ann-Mari Henriksen og undertreker at målet er få et tilsvarende tilbud til flere ungdomsskoler og kommuner.

Den spennende læreplanen for arbeidslivsfag for ungdomstrinnet her kan du lese her: https://www.udir.no/kl06/ARB1-02/Hele/Komplett_visning

 

 

 


Publisert 11. august 2017, oppdatert 11. august 2017.