Allmenn påbygg tilbys på kveldstid på Åssiden

Har du yrkeskompetanse eller bestått fag-/svennebrev?

 

Nå kan du søke påbygg på kveldstid!

Fra august 2017 skal Åssiden vgs tilby allmenn påbygg på deltid over to år som ordinært søkbart tilbud. Det er blir 30 elevplasser i dette kurset som er forbeholdt elever med bestått VG3, enten gjennom læretid eller kurs med treårig opplæring i skole. - Vi gjorde en kartlegging i fjor og overraskende mange i denne elevgruppa bekreftet at en slik modell er interessant for dem, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.

Elevene begrunner med å kunne fordele et teoretisk krevende kurs over 2 år og bedre tid til modning og faglig fordypning. – Dette er også relativt voksne elever, mange ønsker jobbe samtidig med skolegangen, mange peker på at det er en fordel å jobbe på dagtid. En stor andel av disse elevene er økonomisk ansvarlig for seg selv, avslutter rektor.

Skolen anbefaler de aller fleste å gjennomføre læretid og få et fagbrev før påbygning til generell studiekompetanse. Elevene har rett til et slikt påbygningskurs selv etter fullført og bestått yrkeskompetanse.   

 

 

 


Publisert 23. januar 2017, oppdatert 2. februar 2017.