Ungdata 2016

Elevene på Åssiden vgs skal i 2016 for første gang delta i den nasjonale Ungdata-undersøkelsen.

Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Resultatene vil kunne påvirke ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Drammen kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Elever og foresatte kan laste ned mer informasjon om undersøkelsen her!


Publisert 27. januar 2016, oppdatert 27. januar 2016.