Til Skottland for å lære

Skolens ledergruppe var i høstferien på studietur til Skottland for å lære mer om det skotske kvalitetssystemet, som er internasjonalt anerkjent.

 

Ledergruppa fra Åssiden vgs møtte mange skolefolk som stilte seg det samme spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det som bra som mulig med de ressursene vi har?

To skolebesøk ble gjennomført. Den ene var Armadale Academy, en 12-18-skole med mange norske utvekslingselever. De norske elevene fortalte om en skole med minimal fravær og profesjonelle lærere som er svært tilgjengelig for elevene. Også et college ble besøkt, West-Lothian Collage.

Det var også en rekke sentrale faglige autoriteter som møtte ledergruppa fra Åssiden vgs. GTC Scotland ved Tom Hamilton beskrev det skotske skolesystemet og hvordan en fristilt aktør sertifiserer og registrerer alle skotske lærere. Uten å være registrert, er det ikke mulig å få en lærerjobb. Hamilton vektla standarder som utgangspunkt for å vurdere kvalitet. Han brukte mye tid på å presentere Curriculum for Excellence, et rammeverk som delvis overlapper med den norske generelle læreplan, men også inneholder elementer fra The 21th Century Skills slik de er sammenfattet i NOU 2015:8.

Uten rektorskole, ingen rektorjobb!

Den faglig ansvarlige for det nyutviklede rektorstudiet ved Universitet i Sterling beskrev hensikten med den totale fornyelsen av det nasjonale programmet. En skoleleder som har fått tilbud om plass begrunnet hvorfor hun ville følge kurset og delte sine karriereambisjoner. – Her ser vi forskjeller mellom det norske og skotske systemet. På Åssiden er det ønskelig at alle mellomledere gjennomfører rektorutdanning, i Skottland er det mer eller mindre forutsatt at deltakerne skal søke seg til rektorjobber etter studiet, sier rektor Ann-Mari Henriksen. Hele 8 av 12 skoleledere på Åssiden vgs har fullført eller er i gang med rektorstudier.

Verdt tiden!

- Vi tar med oss mange innspill, ideer og inpirasjon til å jobbe med kvalitet i opplæringen på Åssiden vgs. Samtidig er det tilfredsstillende å se at vi også har kommet svært langt, på noen områder lenger enn de skotske skolene, forteller rektor.

 

 

 


Publisert 5. oktober 2015, oppdatert 5. oktober 2015.