Tett samarbeid med næringslivet

Omtrent 300 bedrifter og virksomheter tar imot elever fra Åssiden hvert år.

 

Årlig tar omtrent 300 bedrifter og virksomheter imot elever fra Åssiden i ulike praksisopphold. Nå er skolen også blitt medlem i Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce.

Det tette samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv, systematisk tilpassing av prosjekt til fordypning (PTF) til arbeidslivet behov og avdelingsvise yrkesmesser er noe av forklaringen på at elevene mener at det de lærer i skolen er relevant. Skolen har også i flere år scoret grønt i elevundersøkelsen på karriereveiledning.

Målet er å sikre så gode overganger som mulig for elevene fra opplæring i skolen og over i læretid i bedrifter og virksomheter.


Publisert 2. september 2015, oppdatert 24. september 2015.