Stilling ledig!

Vil du jobbe i Buskeruds mest spennende skole? Vi trenger lærere i norsk og samfunnsfag.

Vi har ledig inntil 100 prosent midlertidig stilling knyttet til undervisning i norsk og samfunnsfag for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram, almenn påbygg og voksen opplæringen ved OPUS. Stillingen varer ut skoleåret 2015/2016. I tillegg til denne stillingen, er skolen til enhver tid interessert i aktuelle vikarer i språkfag.

Søkere vil bli innkalt til intervju fortløpende, og tilsetting skjer så snart som mulig.

Kvalifikasjoner

Skolen vektlegger breddekompetanse, og lærere som dekker flere fagområder blir foretrukket. Det er også en fordel med formal- eller realkompetanse i undervisningen av elever med minoritetsbakgrunn. Personlige egenskaper tillegges vekt. Fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger. I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever og kollegaer i en hektisk hverdag.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt klassemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges.

Les mer om hvordan du søker her: http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Ledige-stillinger/ 

 

 


Publisert 19. januar 2016, oppdatert 19. januar 2016.