Sammen mot mobbing

Mer enn 200 lærere jobbet i uke 1 sammen på tvers av avdelingene. Temaet var å forebygge mobbing.

- Den første gjennomgangen viser at fokuset i stor grad er på skolens nøkkelbegreper, struktur og relasjoner. Samtidig ønsker noen enda tydeligere rutiner, både hvordan forebygge og håndtere situasjoner i læringsmiljøet, forteller utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud.

Mange aktiviteter er allerede planlagt:

  1. Januar 2016: Skolemiljøutvalget (SMU) skal drøfte resultatet og komme med innspill til videre arbeid.
  2. Januar 2016: PPOT i Buskerud har gjennomgått en betydelig skolering i temaet mobbing. PPOTs rolle og bidrag i skolens arbeid skal gjennomgås i skolens ledergruppe.
  3. Februar - mars 2016: Vi forsøker å få på plass et foredrag for alle kontaktlærere, fokus på sosiale medier og digital mobbing.
  4. April 2016: Foreldreundersøkelsen gjennomføres. De foresatte tar stillingen til spørsmål som for eksempel «Skolen jobber aktivt med forhold rundt mobbing og konflikter blant elevene.»

I løpet av våren 2016 vil en arbeidsgruppe ta alle innspillene med videre. Arbeidet skal munne ut i en plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Det er også et mål å tydeliggjøre rutiner og verktøy samt støttefunksjonenes rolle.

 

 

 

 


Publisert 10. januar 2016, oppdatert 10. januar 2016.