Rekordmange lærere vil jobbe på Åssiden vgs!

Opptellingen ved søknadsfristens utløp viser hele 205 søkere til 6-7 stillinger.

 

- Dette er et svært godt utgangspunkt for å utvikle skolen vår videre. Det er spesielt gledelig at vi også i år mottar så mange godt kvalifiserte fellesfaglærere, for eksempel har vi over 70 søkere til de to språk- og samfunnsfaglærerstillingene, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.  

 

- Den store pågangen til skolebesøk her på skolen og mange invitasjoner til å bidra i ulike eksterne fagsamlinger tyder på at Åssiden vgs er anerkjent for sin skoleutvikling. Også i april skal vi ha besøk, i første runde av to svenske og to norske rektorer som gjennom Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Oslo skal hit for å observere innovative måter å drive skole på, sier rektor.

God personalundersøkelse

Den nylig gjennomførte personalundersøkelsen dokumenterer også at Åssiden vgs ligger langt over gjennomsnittet både i Buskerud og nasjonalt i andelen medarbeidere som oppfatter at både arbeidsplassen og fagfeltet er svært attraktivt. I følge leverandøren av kvalitetssystemet tyder svarene på at de ansatte for tiden er på rett hylle i organisasjonen, samtidig som de synes at de får brukt seg selv som fagpersoner.

 

 


Publisert 3. april 2016, oppdatert 3. april 2016.