Rådgiver med spisskompetanse

Skolens solide støtteapparat har fått tilførsel av spisskompetanse gjennom nyansatte Gudmund Rype i stilling som minoritetsrådgiver.

 

- Åssiden vgs har systematisk og gjennom flere år rustet opp skolens støttefunksjoner, dvs i tillegg til lærere og opplæring. Dette har vi gjort på mange måter, for eksempel å sikre ekstra ressurser til skolehelsetjenesten, forhandle frem frikjøpte nøkkelpersoner til å jobbe forebyggende med læringsmiljøet (Klar,ferdig-RO) og å profesjonalisere rådgivertjenesten. Vi har også to NAV-veiledere tilknyttet skolen. Minoritetsrådgiveren skal bidra til ytterligere kompetanseutvikling i det tverrfaglige arbeidet som gjøres tett på lærere og elever, forteller utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud.

Også i 2016 er det svært mange skoler og kompetansemiljøer som vil komme på besøk til Åssiden vgs. Mange ønsker å lære mer nettopp om støttefunksjonenes funksjon og rolle.

Gudmund Rype er ansatt som minoritetsrådgiver for alle de videregående skolene i Drammen. Han vil tilføre erfaringer og kompetanse blant annet om hvordan forebygge ekstremkontroll. Rype skal ha 40 prosent av stillingen sin på Åssiden vgs, to dager per uke.

 

 


Publisert 3. februar 2016, oppdatert 3. februar 2016.