Kjemperesultater i elevundersøkelsen

Elevene trives på Åssiden vgs og de er storfornøyde med støtten de får fra lærerne.

 

Utviklingen i elevundersøkelsen har vært entydig positiv i flere år. Også høsten 2015 har Åssiden vgs en større andel elever som både trives og er motivert for skolearbeidet enn hva gjennomsnittet for Buskerud og for landet for øvrig viser. Elevene er også storfornøyde med den støtten de får fra lærerne sine.

- Vi har de siste tre årene jobbet systematisk med klasseledelse og innsatsen har gitt tydelig effekt. Resultatene viser at elevene våre i stor grad opplever arbeidsro i undervisningen. Det er ikke mange år siden både elever og lærere meldte om bråk og uro i betydelig grad. Punktet om felles regler scorer elevene grønt for første gang nå i 2015. Resultatene både fra i fjor og nå i 2015 viser at hardt arbeid og langsiktig fokus på skoleutviklingen gir resultater. Det er veldig motiverende, sier rektor Ann-Mari Henriksen fornøyd. 

Resultatene brukes til å øke kvalitet

Elevrådets sentralstyre og lokale elevråd skal få en gjennomgang av resultatene og inviteres til å bidra i å utvikle og gjennomføre tiltak. Alle elevgrupper skal på ett eller annet nivå få presentert resultater.

- Selv om undersøkelsen viser at elevene stortrives på Åssiden vgs er det likevel noen få klasser som ikke scorer tilfredsstillende på læringsmiljø. Der er vi allerede i gang med ytterligere kartlegging og tiltak, avslutter rektor.

Årets svarprosent er på over 87 prosent. Resultatene kan dermed stoles på.

 


Publisert 3. desember 2015, oppdatert 3. desember 2015.