Utvekslingsoppholdet ved BMW-fabrikken vel gjennomført

I fire år har elever fra TIP deltatt i utveksling med BMWs anerkjent motorsykkelfabrikk i Berlin.

 

- Rent faglig får elever muligheten til å lære/jobbe i et av verdens mest prestisjetunge lærling bedrifter. Våre elever lager en kopi av TV-tårnet i Berlin i aluminium vha. moderne produksjonsteknologi. Deltakerne får også en personlig vekst og stort språklig utbytteav et slikt opphold, forteller faglærer og primus motor: Runar Loftsberg.

Med en utvikling i næringslivet med flere utlendinger på mange arbeidsplasser i Norge, og at norske bedrifter tar på seg oppdrag i utlandet, vil det være et pluss for de som får denne muligheten. Respekten ovenfor utenlandske fagarbeidere vil bli større gjennom at den kommende generasjon norske fagarbeidere får mulighet til utveksling. Da vil det også være lettere å gjøre en lengre utveksling som lærling. Elever/lærlinger med denne erfaringen, som viser at de er modne for å reise ut på oppdrag, vil være attraktiv i arbeidsmarkedet.

Til høsten venter gjenbesøk fra BMW AG’s skolesenter, hvor lærlinger og mester/lærer kommer til Norge. Opplegget er gjennomført årlig siden skoleåret 2012-13. Selve utvekslingen foregår en gang i året, men til forskjellige tider. I april 2016 og i mai 2017 er det planlagt at de norske elevene med følgepersoner har sin utvekslingsperiode hos BMW AG.  Den tyske gruppen med lærlinger og følgepersoner skal gjennomføre sine 2 ukers opphold i Norge i uke 39-40 2016 og forhåpentligvis i 2017.

Økonomi nøkkel

De fire hovedmålene for utvekslingene er faglig, kulturell, språklig og sosial utvikling. - Vi har et gjensidig ønske om at dette samarbeidsprosjektet skal kunne fortsette. For oss står BMW AG som en rollefigur innen produktdesign og fagarbeidertradisjoner. Byen Berlin har god kommunikasjon med Drammen, og byr på et rikt historisk kulturliv som vi vil integrere i prosjektet, avslutter Loftsberg.

Senter for internasjonalisering i utdanning (SIU) har bidratt med delfinansiering, men støtten er redusert og skolen har vært nødt til å redusere kostnadene til et minimum, for eksempel å gå ned på antallet reisende elever og ansatte.

Åssiden vgs. har som et av sine mål i virksomhetsplanen om å drive med internasjonalisering. Dette prosjektet gjør det mulig for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram å gi et tilbud til sine elever til å få et internasjonalt blikk på sitt fag og andre kulturer, samt erfaring i å bruke et eller flere fremmedspråk.

 

 

 


Publisert 2. mai 2016, oppdatert 2. mai 2016.