200 ansatte på intern skolering i HMS

For femte gang har Åssiden videregående skole gjennomført sin tradisjonsrike HMS uke i uken etter høstferien.

 

16 parallelle sesjoner med forelesninger/kurs med godt over 200 deltakere sier sitt om en logistikk og en interesse vi er stolte av. Andre skoler i Bfk har nå begynt å ta etter med arrangering av HMS dag/dager.  - Representanter fra bedriftshelsetjenesten Synergi helse, uttalte at dette var et særdeles profesjonelt arrangement. Og det kanskje aller mest imponerende er at dette foregår uten at det skal innvirke på elevenes tilbud, forteller HR-leder Gunn-Kari Bakke.

Undervisningen gikk som normalt med kursvirksomheten parallelt. – Det er godt gjort! Kursene evalueres og alt i alt har vi fått mange fornøyde tilbakemeldinger! En spesiell takk går til deltakere fra Synergi helse, fra NAV-veilederne våre, fra hver og en som har deltatt, og ikke minst til vårt Hovedverneombud Per Trondsen som har holdt en stø hånd om arrangementet.

 Variert program

Det var mange ulike kurs å velge mellom, for eksempel:

  1. Spis riktig – yt mer! v/Tine Sundfør
  2. Stress og stressmestring v/Tore Grøndahlen
  3. Konflikthåndtering v/Hans Erik Sand
  4. Hvor lite trening er nok? v/Jill Jarmann

Bakke er ikke kjent med noen skoler i Norge som har en slik omfattende skolering av ansatte.


Publisert 9. oktober 2015, oppdatert 9. oktober 2015.