Swingende samarbeid

På RM byttet lærerne ut kokkeuniformene med tights og ble swinginstruktører i gymtimen!

Ideen om den type samarbeid på tvers av fag og profesjoner dukket opp på personalseminaret i Krakow for ett år siden og nylig debuterte Lars Grønhovd Sørås og Ingeborg Beyer Olaussen debuterte som swinginstruktører i gymtimene.

- Det flotte med dette var at elevene fikk oppleve sine dyktige programfag- og kontaktlærere i en helt annen setting, nemlig som ressurspersoner i dans. Dette går vel ikke under FYR, men er i hvert fall et eksempel på samarbeid utover fag/profesjon, sier kroppsøvingslærer Marit Holtet Samuelsen

Som kroppsøvingslærer og engelsklærer tilknyttet RM, har Samuelsen et godt utgangspunkt når det gjelder samarbeid på tvers av fag og profesjoner.

- Jeg har hatt mye engelsk på kjøkkenet med RM klassene når programfaglærerne har ansvaret for praksisundervisningen, forklarer hun.

Hun legger til at  kroppsøvingslærere hadde et annet aktivitetstilbud til de av elevene som ikke ønsket å være med på dans.

- Så hører det med til historien at både Ingeborg og Lars ble med som deltakere i resten av kroppsøvingstimen, da jeg avsluttet danseøkten med å lede en snau halvtime Yoga, forteller Samuelsen.


Publisert 13. november 2014, oppdatert 24. januar 2015.