Jubel for helsesøster

Et unikt spleiselag sørger for at Åssiden vgs. får helsesøster i 100 prosent stilling.

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås og utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, signerte fredag den unike avtalen som sikrer Åssiden videregående skole en helsesøster i 100 prosent stilling. I spleiselaget bidrar kommunen og fylkeskommunen med 50 prosent hver. I tillegg til å styrke skolehelsetjenesten generelt, er ett av de viktigste punktene i avtalen at ressursen skal bidra til økt gjennomføring i videregående skole.

 

Viktig med nærhet

Det er kommunene som har det faglige og økonomiske ansvaret for skolehelsetjenesten i videregående opplæring, og fortvilelsen var stor da Drammen kommune høsten 2014 valgte å omorganisere tjenesten ved å flytte skolens helsesøster i halv stilling til Helsestasjon for ungdom i Drammen.

- Åssiden ligger såpass langt fra sentrum at det ble et mye dårligere tilbud for våre elever, forklarer retor Ann-Mari Henriksen. Hun har hele tiden påpekt betydningen av å ha en helsesøster lokalisert på egen skole, og særlig for å hjelpe elever som er i ferd med å avbryte utdanningen.

 

Forebygging

Frafallsprosenten ved skolen har ligget på mellom 4,5 -6 prosent de senere årene. Halvparten av disse elevene oppgir personlige årsaker og sykdom som begrunnelse for avbruddet.

- Vi er opptatt av å forebygge, og forebyggingen fungere best når den skjer her. Et nært samarbeid mellom kontaktlærere, foreldre og skolehelsetjenesten er avgjørende. Vi kan ikke vente til eleven på eget initiativ oppsøker skolehelsetjenesten, mener rektor Ann-Mari Henriksen.

Både rektor og elevrådsleder Bjørn Solli er strålende fornøyd med å få helsesøster Marianne Viskum tilbake i en større stillingsprosent enn hun hadde tidligere.

- Jeg vet at dette er veldig viktig for mange av elevene her. Det er ganske sprøtt å tenke på at en enkelt stilling kan gjøre en stor forskjell for så mange unge enkeltskjebner. Det er jo så mye bedre å forebygge enn å reparere, minnet elevrådslederen og  er glad for at skolens og elevrådets arbeid har ført fram.

Rektor Henriksen minnet likevel om at en helsesøster på mer enn 1200 elever er langt fra noen luksus og at arbeidsoppgavene står i kø.

 

Skal evalueres

Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal skrøt av samarbeidet med fylkeskommunen og muligheten de gir for å utvikle en best mulig skolehelsetjeneste.  Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås la vekt på at samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i seg selv er viktig, og er optimistisk i forhold til fylkeskommunens mål om at flest mulig skal komme gjennom opplæringsløpet.

- Dette er et prosjekt til inspirasjon for mange kommuner. Jeg oppfordrer elevrådet ved Åssiden til å oppfordre andre elevråd til å kjempe for en slik løsning, sa Christoffer Wand (H) i hovedutvalget for utdanningssektoren.

 Både kommunen, fylkeskommunen og skolen samarbeider om evalueringen, og vil benytte kompetansen ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold i arbeidet. Om ett år vil resultatene vise seg.


Publisert 24. januar 2015, oppdatert 19. juni 2015.