Skolen følger opp lærlinger i bedrift

Som del av et prøveprosjekt får 11 lærlinger i høst tett oppfølging av skolen.

 

Målet er at flere lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre opplæring i bedrift. Bakgrunnen for forsøket er at en del lærlinger sliter med overgangen fra å være skoleelev og til å være en ansatt.

- Jan Novak er frikjøpt i en delstilling for å kunne hjelpe oss i forkant før utfordringer oppstår, for eksempel dersom det dukker opp utfordringer for lærlingen som går ut over læretiden. Vi og Buskerud fylke ønsker å prøve ut om en slik forsterket oppfølging vil bidra til at flere lærlinger fullfører sin læretid, forteller daglig leder i opplæringskontoret for treteknikk, Tre-Ringen AS, Jan Larsen.

Tett på lærlingene

Oppfølgingen skolen gjør innebærer blant annet at Jan Novak besøker alle bedrifter som har fått nye lærlinger i høst. Lærlingene skal også samles til et eget møte på skolen hvor Tre-Ringen AS og Jan Novak sammen med lærlingene planlegger videre aktivitet. - Vi samler elevene slik at de kan opprettholde kontakten, for å utveksle oppstarterfaringer og å dele erfaringer i den første fasen av læretiden, forteller Jan Novak.

Bakgrunn

Tre-Ringen AS meldte i fjor bekymring over frafall i læretid. Skolen kjenner eleven og foresatte gjennom tett samarbeid i to år og har dermed gode forutsetninger for å følge opp den enkeltes utfordringer.

Både opplæringskontor, fagopplæring og skole ønsker å teste ut en tettere oppfølging av lærlingen i overgang fra skole til VG3 i bedrift. De etablerte relasjonene mellom elev og nøkkelansatte i skolen er en viktig faktor og prosjektet skal:

  • Tettoppfølging av lærlingen vil bidra til å forebygge utfordringer i møte med og overgang til arbeidslivskulturen. Det er prosjektets hensikt å være i forkant med støtte og løse saker på laveste nivå.
  • Være en støtte og utvikle kompetanse for bedriftens ansatte i deres daglige arbeid med lærlingen i faresonen.

 

Prosjektet skal evalueres.

 

 


Publisert 15. oktober 2014, oppdatert 24. januar 2015.

blog comments powered by Disqus