Skal lære elever å ta vare på den psykiske helsen sin

Lene Berggraf er nyansatt skolepsykolog som gleder seg til å knekke noen myter om psykiske lidelser.

- Psykiske lidelser koster samfunnet 70 milliarder kroner årlig! Målet mitt er at elevene skal lære noen grunnleggende strategier for å ta bedre vare på den psykiske helsen sin, sier Berggraf som har stor tro på effekten av forebyggende arbeid.

Styrking av skolehelsetjenesten

Drammen kommune inngikk en avtale med Buskerud fylkeskommune om en utvidelse av skolehelsetjenesten ved Åssiden videregående skole. Det innebærer helsesøster i 100 prosent stilling og psykolog i 30-40 prosent stilling.  Psykolog Lene Berggraff  fordeles også til Drammen vgs. (40 prosent) og Akademiet/Heltberg (20 prosent).

Sammen med helsesøster Marianne Viskum ved Åssiden vgs., vil hun først og fremst jobbe forebyggende med kurs og veiledning.

- Når man skal gjøre en innsats for over 3000 elever, sier det seg selv at man ikke kan jobbe med individuell terapi. Elever som trenger behandling, sendes videre til helsesøster som hjelper eleven  til fastlegen som igjen kan henvise til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), forklarer Berggraf.

Ved å dele kunnskap og kurse både lærere og elever, tror både psykologen og helsesøster at de kan oppnå gode resultater.

 

Doktorgrad i empati

Hun er bare 34 år, men likevel en erfaren psykolog. Lene Berggraf har 10 års erfaring med å behandle psykiske lidelser og fem års erfaring med å veilede helsepersonell og andre. Hun har avansert kunnskap om følelsesbevissthet og følelsers rolle for psykisk helse og lidelse, og har holdt en rekke kurs om stressmestring, medfølelse, utbrenthet, depresjon, søvn og angst, traume og sorgbearbeiding. I 2013 tok hun doktorgrad som blant annet viste hvordan økt grad av medfølelse og nyansert opplevelse av selv og andre, reduserer relasjonelle vansker i korttidsdynamisk terapi.

 

Flere får psykiske vansker

- Psykiske lidelser er utbredt blant ungdom og man antar at en av fire strever og har redusert livskvalitet på grunn av ubehagelige psykiske symptomer, sier Berggraf og forklarer at psykiske vansker som søvnproblemer, følelse av håpløshet med tanke på fremtiden, manglende energi etc. også er fremtredende blant studenter på høyskoler og universitet. Symptomer på angst og depresjon er vanlig.

- Hva vi får til er jo avhengig av at prosjektmidlene til helsesøster fortsetter. I første omgang er det avsatt midler for ett år, sier Berggraf og mener det er veldig gunstig å være to når man holder kurs eller jobber med grupper.

- Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Drammen kommune i å øke satsingen på skolehelsetjenesten. Det viktige fremover blir å sikre at de mange støttefunksjonene jobber sammen og ikke parallelt, sier rekor Ann-Mari Henriksen ved Åssiden vgs.

 

Gleder seg til samarbeidet

Helsesøster Marianne Viskum gleder seg veldig til å få en annen helsefaglig kollega å samarbeide med.

- Jeg erfarer at skolen trenger veldig denne kompetansen. Nå er vi  to som har elevenes helse i fokus, og det er kjempebra, mener Viskum.

- Hva jeg gleder meg mest til? Lene Berggraf tar en liten tenkepause før hun utbryter at det jo er så masse!

- Først og fremst gleder jeg meg til å ta vekk noen av disse tabuene vi knytter til psykisk helse og psykiske lidelser, sier hun og forklarer hvordan man i dag gjerne fremstår som sunn og presterende, og hvor tabubelagt det er å ikke være blant disse. Det viser seg også vanskelig for mange å identifisere seg med de som har psykiske utfordringer.

- Medfølelse er så viktig! Det er veldig helsefremmende både å ha medfølelse med andre og seg selv. Jeg gleder meg veldig til å snakke med lærerne om dette. Og så gleder jeg meg til å bli kjent med skolen og samarbeide med ulike grupper. Det er jo samarbeid som må til for å gjøre en forskjell, sier den nytilsatte psykologen.

Marianne Viskum nikker begeistret.

- Det skal bli så bra å få hjelp av Lene til å løfte temaet psykisk helse inn i skolen og ufarliggjøre det!

 

Nybrottsarbeid

Berggraf forklarer at den psykologrollen hun representerer er ny både i skolehelsetjenesten, kommunen og i samfunnet generelt.

-Vi vet jo at psykiske lidelser koster samfunnet veldig mye, faktisk mer enn hjerte- og karsykdommer og kreft til sammen, forteller hun. Det sier seg selv at det er mye å hente om man kan forebygge fremfor å reparere.

- Min ideelle målsetning er at ”alle” elever skal få økt kunnskap om og kompetanse på hvordan de kan ivareta seg selv og andre på en slik måte at man kan forebygge psykiske lidelser, samt øke kvaliteten på psykisk helse. Da er det viktig at lærere og ansatte ved skolen også får den samme kunnskap og forståelse, som igjen kan hjelpe elevene, sier Berggraf.

Utfordringen er selvfølgelig å måle forebyggende arbeid. Berggraf er tydelig på at det er viktig å evaluere arbeidet.

I følge folkehelseinstituttet mangler man fortsatt mye kunnskap om hvilke tiltak som er effektive og for hvem – og om de spesifikke mekanismene som er involvert.


Publisert 8. mai 2015, oppdatert 19. juni 2015.