Vil du jobbe i Buskeruds mest spennende skole? Vi trenger lærer i matematikk og naturfag

Åssiden videregående skole er en av Buskeruds største med 8 yrkesfaglige studieretninger, ca 1300 elever og ca. 270

ansatte. I tillegg har skolen ansvaret for voksen opplæringen (OPUS) i Drammensregionen. Skolen har høyt kvalifiserte

medarbeidere, og velutstyrte verksteder.

 

Den som tilsettes må forplikte seg til å jobbe etter prinsippene i skolens pedagogiske plattform. Skolen benytter digital

læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy.

 

Stillingsopplysninger

Inntil 70 % midlertidig stilling ut skoleåret knyttet til undervisning i matematikk og naturfag for elever i yrkesfaglige

utdanningsprogram.

Det er også interessant for skolen å få søkere som er interessert i korte vikariater eller timer etter timeavtale.

 

Kvalifikasjoner

Skolen vektlegger breddekompetanse, og lærere som kan dekke flere fagområder kan bli foretrukket.

Personlige egenskaper tillegges vekt. Fleksibilitet og positivt elevsyn vil være viktige personlige egenskaper sammen

med evne til klasseledelse og samarbeid.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk

samarbeid vektlegges.

 

Nærmere opplysninger om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til fagkoordinator Line Johnsen, tlf: 402 13 287. Se også

skolens hjemmeside www.assiden.vgs.no

 

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn og tilsettingsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.

Politiattest av nyere dato må fremlegges ved tilsetting.

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk på www.bfk.no/ledig stilling

 

Søknadsfrist  20.11.2014                         Utlyst dato     01.11.2014                    Vårref              4004

Kontaktperson

Line Johnsen, adjunkt/fagkoordinator for realfag, tlf: 32 24 61 45, mobil: 40213287, line.j...@bfk.no


Publisert 31. oktober 2014, oppdatert 24. januar 2015.

blog comments powered by Disqus