Ledig undervisningsstilling i naturfag og matematikk

Har du lyst til å jobbe ved Buskeruds mest spennende skole og kan undervise i matematikk og naturfag?

Åssiden videregående skole er en av Buskeruds største skoler med 8 yrkesfaglige utdanningsprogram og ansvaret for voksenopplæringen (OPUS) i Drammensregionen. Totalt har vi omtrent 1600 elever og 250 ansatte.

 

Stillingsopplysninger

Følgende undervisningsstillinger er ledig:

Inntil en 100 % fast stiling, og en 100 % midlertidig stilling for skoleåret 2015/16 knyttet til undervisning i matematikk og naturfag for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Det er også interessant for skolen å få søkere som er interessert i korte vikariater eller timer etter timeavtale.

 

Kvalifikasjoner

Skolen vektlegger breddekompetanse, og lærere som kan dekke flere fagområder kan bli foretrukket.

Personlige egenskaper tillegges vekt. Fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger. I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder, må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever og kollegaer i en hektisk hverdag.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges.

 

Nærmere opplysninger om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til fagkoordinator Line Johnsen, tlf: 402 13287. Se også skolens 

hjemmeside www.assiden.vgs.no.

 

Annet

Gyldig politiattest av ny dato må legges frem ved tilsetting, jfr. Opplæringslovens § 10-9. 

Søknad sendes elektronisk på www.bfk.no/ledig stilling

 

Søknadsfrist 21.05.2015 Utlyst dato 04.05.2015 Vårref 4185

 

Kontaktperson

Line Johnsen, adjunkt/fagkoordinator for realfag, tlf: 32 24 61 45, mobil: 40213287, line.j...@bfk.no


Publisert 8. mai 2015, oppdatert 19. juni 2015.