Kjemperesultater i elevundersøkelsen

Skolens hovedsatsing gir tydelige resultater i høstens elevundersøkelse.

Utviklingen i elevundersøkelsen har vært entydig positiv i flere år. Også høsten 2014 har Åssiden vgs en større andel elever som både trives og er motivert for skolearbeidet enn hva gjennomsnittet for Buskerud og for landet for øvrig viser. Elevene er også storfornøyde med den støtten de får fra lærerne sine.

- Vi har de siste to årene jobbet systematisk med klasseledelse og innsatsen har gitt tydelig effekt. Punktet om arbeidsro er nå grønt for første gang i historien på Åssiden vgs. Det innebærer at elevene våre i stor grad opplever at det er god arbeidsro i timene. Det er ikke mange år siden både elever og lærere meldte om bråk og uro i betydelig grad. Årets resultat viser at hardt arbeid og langsiktig fokus på skoleutviklingen gir uttelling. Det er motiverende for oss som jobber i skolen, sier rektor Ann-Mari Henriksen fornøyd.

Også på punkt om felles regler og oppfølging av regler på skolen scorer elevene langt høyere enn tidligere.

Rødt på skolehelsetjenesten

For første gang på flere år har skolen imidlertid et rødt felt i elevundersøkelsen, det er på punkt om skolehelsetjenesten. – I høst har vi ikke hatt helsesøster tilgjengelig i skolen i det hele tatt. Tilbudet om slike tjenester har vært sentralisert på helsestasjonen for ungdom i Drammen sentrum, det har vist seg å ikke fungere for elevene på Åssiden som kommer fra 20 kommuner, forteller rektor og understreker at Drammen kommune nå har endret tidligere vedtak og at helsesøster skal være tilgjengelig på skolen fra januar 2015.

Brukes til kvalitetsutvikling

Resultatene skal presenteres internt i skolen og deretter er de som vanlig gjenstand for tolkning, refleksjon og utgangspunkt for utvikling av tiltak. Elevrådet skal bidra i arbeidet. Elevundersøkelsen skal også publiseres i sin helhet på skolens hjemmeside.

Totalt har 1075 elever har besvart undersøkelsen, det vil si en svarprosent på over 86 prosent. Resultatene kan dermed stoles på.


Publisert 30. november 2014, oppdatert 19. juni 2015.