Elever skal møte første skoledag

Alle elever skal møte på skolen for registrering og bekreftelse på mottatt skoleplass selv om nesten halvparten av lærerne er tatt ut i streik.

 

For elever uten kontaktlærer vil det da kun være en administrativ registrering som gjennomføres mandag 18. august.

  • Forberedende kurs for minoritetspråklige (AOA) møter kl. 12.00
  • VG1 møter kl. 12.00
  • VG2 og VG3 møter kl. 10.00

De fleste skal møte direkte i sin egen avdeling, og du kan laste ned kart over skolens bygninger her! Unntaket er VG2 i avdeling for elektrofag: elever som skal gå på VG2 el-energi, VG2 IKT-servicefag, VG2 data og elektronikk og VG2 kulde- og varmepumpeteknikk møter i aulaen i bygg A.

- Skolen vår har som vanlig lange ventelister. Det er derfor viktig å få registrert hvorvidt elever som har takket ja til skoleplass faktisk har tenkt å benytte plassen sin. I et normalt skoleår vil et sted mellom 80 og 90 elever komme inn etter at skoleåret er i gang og det er svært viktig at disse elevene får tilbudet så raskt som mulig, forteller rektor Ann-Mari Henriksen.


Publisert 13. august 2014, oppdatert 24. januar 2015.