Berlinbesøk på TIP

Seks lærlinger fra BMWs-motorsykkelfabrikk i Berlin har vært på utvekslingsbesøk på TIP. De ble også gode i engelsk!

De tyske lærlingene samarbeidet om praktiske oppgaver i programfagene med sine partnerelever fra Vg2 industriteknologi, kjøretøy og bilskade/lakk. Med engelsk som arbeidsspråk fikk de alle kjenne på nytteverdien av engelskundervisningen.

-  Å knytte fellesfag opp mot programfag på denne måten bidro både til økt innsikt i fagene og inspirasjon til økt innsats videre, forteller Marianne Johansen som er faglærer i engelsk.

Besøk tilbake

Prosjektet ble startet skoleåret 2012/2013 av Runar Lofsberg, programfaglærer på TIP, i samarbeid med Yngve Sunde, Bleiker VGS (Asker). Elever fra Åssiden var i Berlin på tilsvarende utvekslingsopphold våren 2013 og 2014, og programmet blir videreført så lenge det fins midler.  Dette finansieres gjennom et spleiselag mellom skolen og EU-midler fra Erasmusprosjektet , forklarer Lofsberg.

Opplegget og oppgavene er knyttet til fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag, og hovedfokus har vært internasjonalisering og kommunikasjon. I forkant av besøket sendte de tyske lærlingene profil-informasjon om seg selv og mottok tilsvarende fra elevene på TIP.

De tyske lærlingene var nok kommet noen stepp videre faglig, men på det språklige var det ganske likt, oppsummerer Lofsberg og Johansen.

Elevene jobbet med faglige prosjekter som bilreparasjoner, trehjulssykkel, Harley-lakk etc. Vurderingene i etterkant viser at noen gjerne skulle hatt mer info på forhånd, mens andre mente at en viss mengde overraskelsesmomenter var en del av spenningen ved turen og oppholdet. Alle var enige om at det var lurt å øve på engelsk fagterminologi på forhånd.

BMW-lærlingene deltok også i norskundervisningen i en av de vanlige Vg2-klassene på TIP, der det for anledningen ble gjennomgått likheter og forskjeller mellom norsk, engelsk og tysk, og deltakerne gav hverandre et lynkurs i eget morsmål. («Hei! Ha det! Takk! Unnskyld! Jeg elsker deg! Jeg ringer deg! Hvor er toalettet?»)

Gav mersmak

Lærlingene fikk også oppleve norsk natur med rådyrjakt og fisketur. Tur til hoppbakken og Haugfoss i full vannføring ga også mersmak av hva Buskerud kunne by på. Gjestene bodde i en enebolig i Drammen sentrum, hvor det å bo sammen og ha ansvar for hverdagslige gjøremål som å lage mat, gjøre innkjøp, vaske klær og komme seg rundt gir mye mer livserfaring enn å bo på et hotell.

De to ukene ble avsluttet med en PP-presentasjon fra de tyske lærlingene samt en evalueringsøkt, på engelsk, i ulike grupper der lærlingene og mentorelevene hver for seg og sammen gjennomgikk oppleggets + & - og hva som kan forbedres framover. Det hele ble holdt i stram regi og loset i havn av faglærer Lofsberg. – Vi sier hjertelig takk til alle avdelingene som har tatt imot oss og vist oss rundt, spesielt RM som spanderte en utsøkt lunsj, avslutter han.

Utvekslingsgruppen besto av: Meike Strutz, Vivian Hanratty, Kristin Hohoff, Franziska Naumann, Niko Hentschel og Philipp Auge, sammen med avdelingsleder Harald Tragmann og veileder Steven Holzkämper.


Publisert 30. november 2014, oppdatert 24. januar 2015.