Velkommen til Åpen dag

9. klassinger i Drammen og Nedre Eiker ønskes velkommen til Åpen dag onsdag 18. mars.

Vi ønsker alle 9. klassinger i Drammen og Nedre Eiker velkommen til Åpen dag på Åssiden videregående skole, onsdag 18. mars. Vi legger opp dagen slik at ungdommene besøker to utdanningsprogram hvor målet er å gi innblikk i skolens organisering og utdanningsprogrammenes struktur.

 Vi deler ungdomsskolene i 4 puljer, pulje 1 og 2 før lunsj og pulje 3 og 4 etter lunsj. Dette er i stor grad likt det vi har gjennomført de senere år.

 Børresen, Killingrud, Gulskogen, Marienlyst, Kjøsterud og Introsenteret er pulje 1 og 2.

 Galterud, Svendsedammen, Eknes, Veiavangen og Rosendal er pulje 3 og 4. 

  •  Pulje 1: kl. 8.00 – 9.15
  •  Pulje 2: kl. 9.30 – 10.45
  •  Pulje 3: kl. 11.30 – 12.45
  •  Pulje 4: kl. 13.00 – 14.15

 

På forhånd oppfordrer vi deg til å bli kjent med vår nettside http://www.assiden.vgs.no/ der du kan lese mer om utdanningsprogrammene som vi tilbyr opplæring i. Se også skolens kart slik at du er orientert og vet hvor du skal møte.


Du vil få:
• Generell informasjon om yrkesfaglig videregående opplæring.
• Informasjon om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole. 
• Mulighet til å snakke med elever, lærere eller rådgiver om utdannings- og yrkesvalg.

Velkommen til en lærerik dag!


Publisert 17. februar 2015, oppdatert 21. mars 2015.