Vil du jobbe i Buskeruds mest spennende skole?

Vi trenger lærere i programområdene elektrofag, design- og håndverk, bygg- og anlegg og diverse fellesfag.

Skolen har ledig:.

En 100 % fast undervisningsstilling, og en 100 % vikariatstilling i elektrofag for skoleåret 2014/2015.  Aktuelle programområder er: 

  • IKT - Servicefag
  • Data og elektronikk
  • Kulde-  og varmepumpeteknikk
  • Elenergi og Automasjon kan også være aktuelt

Inntil 50 % fast stilling for utdanningsprogrammet Design og håndverk.

Inntil 100 % fast stilling for utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.

50 % fast stilling i kroppsøving fra 01.08.14. Mulighet for oppfylling til større stillingsprosent i forbindelse med sykevikariering. 

Inntil 100 % fast stilling knyttet til undervisning i matematikk og naturfag for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram.

200 % faste stilinger knyttet til undervisning i norsk, engelsk, historie og samfunnsfag for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Inntil 300 % vikariatstilling knyttet til undervisning i norsk, engelsk, historie og samfunnsfag for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram. Norsk allmenn påbygging kan eventuelt også være aktuelt for skoleåret 2014/2015.

En 100 % vikariatstilling f.o.m. 01.08.14 - 01.12.14, med mulighet for forlenging, knyttet til undervisning i samfunnsfag og norsk, eventuelt samfunnsfag og engelsk, for elever i yrkesfaglige studieprogram.

Søknadsfrist 01.04.2014

Se fullstendig utlysning på bfk.no/ledige stillinger.


Publisert 7. mars 2014, oppdatert 12. juni 2014.