Vel gjennomført Åpen dag

Rundt 1100 niendeklassinger har besøkt Åssiden vgs i løpet av dagen.

9. klasse fra Killingrud Ungdomsskole på besøk på TIP

Den årlige Åpen dag for 9. klasse er gjennomført i dag. Elevene fikk prøve ut to utdanningsprogram hver og hensikten var at de skulle bli kjent med to program de vurderer å søke på i videregående. De fleste fikk prøvd seg på en praktisk aktivitet i avdelingene de besøkte.

Bildet over viser 9. klasse-elever fra Killingrud ungdomsskole som besøker TIP.

Skolens elever var med på å vise ungdomsskole-elevene rundt og gjøre dem kjent med de ulike utdanningsprogrammene, og de gjorde en kjempeinnsats.

Ifølge utviklingsleder Dag E. Helgerud har dagen vært en suksess.

Under kan du se noen bilder fra årets niendeklasse- besøk, og flere vil bli lagt til etterhvert.


Publisert 24. april 2014, oppdatert 15. august 2014.