Spennende utstilling fra elever på MK

I G-byggets kantine kan du nå se utstillingen som Vg2 elevene på Medier- og kommunikasjon laget til årets Gjestebud på Union Scene.

Flere personer samlet foran et filmlerret

Gjestebud er en årlig dialogmiddag på Union Scene i Drammen hvor man feirer mangfold i Drammen. Årets Gjestebud ble arrangert 27.oktober.

Elevene på Vg2 Medier og kommunikasjon ble bedt om å lage et innslag til gjestebudet. Årets gjestebud handlet om menneskerettigheter i et lokalt perspektiv. Elevene valgte å fokusere på : Hvordan beskrive et godt naboskap? De filmet samtaler med og tok bilder av eldre mennesker, noen etnisk norske og noen fra andre kulturer. Noe som var gjennomgående i samtalene, var at de eldre beskrev et godt naboskap ganske likt, til tross for svært ulik kulturell bakgrunn. Til sammen var det flest norske, noe som elevene ser som et bilde på Drammen med sine minoriteter. Elevenes flotte utstilling gjenspeiler dette. 

Elevenes film var åpningsinnslag på Gjestebudet på Union Scene, hvor bildene også var utstilt. Bildeutstillingen kan du nå se i G-byggets kantine. 

Det var Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomitè  som tok kontakt med avdelingsleder Randi Aarskaug fordi han ønsket et innslag til årets gjestebud. Han har tidligere samarbeidet med avd. MK om å lage dokumentarfilm om menneskerettighetsskoler for ungdom. Han formidlet at han er interessert i å fortsette samarbeidet med avdelingen.


Publisert 7. november 2013, oppdatert 25. juni 2014.