Trenger du interiørkonsulent?

VG3 Interiør tilbyr interiørkonsulenthjelp til innredning og styling av boliger for eksterne oppdragsgivere.

Interiørplansje over et soverom

Stadig flere benytter seg av eksterne rådgivere i spørsmål om ulike løsninger og interiør i egen bolig. Nå kan du få hjelp til å løse dine interiørutfordringer. Elevene på VG3 Interiør har gode forutsetninger for å gi kvalifiserte råd og anbefalinger. Elevene har først gått VG1 design og håndverk, deretter VG2 Interiør og utstillingsdesign før de nå fordyper seg på VG3 Interiør. Etter det tredje skoleåret får de yrkeskompetanse.

Faktainformasjon

-  Åpningstider:

  • Mandag kl. 10.00 - 14.30                                       
  • Torsdag kl. 10.00 – 14.30

-  Kontaktinformasjon, e-post: lucie....@bfk.no 

-  Kundeoppdrag gjennomføres fra uke 10 (torsdag 6.mars) – uke 14 (tirsdag 1.april)

Eksterne oppdragsgivere må dekke evt. bensinpenger til befaringsbesøk til eleven.

Hva leverer elevene?

I alle interiøroppdragene skal det gjennomføres planleggingsmøte med oppdragsgiver. Det skal lages en møbleringsplan, kostnadsoverslag, farge og materialplansje. Om kunden ønsker kan vi tegne oppriss, aksonometri og frontperspektiv. Kunden får med kort beskrivelse av møbleringsforslaget samt, en oversikt over produktene som foreslås benyttet og kostnadsoverslag. Innkjøpslisten skal innholdet priser på de aktuelle produktene. Den faglige forankringen er i kompetansemål som krever at elevene skal analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer, analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag og innrede samt møblere og style rom for ulike miljøer.


Publisert 12. februar 2014, oppdatert 12. juni 2014.