Samarbeid med SOS-barnebyer

Åssiden vgs har inngått et samarbeid med SOS-barnebyer.

To afrikanske barn som turner

Åssiden vgs har inngått et samarbeid med SOS-barnebyer. Gjennom bøssebæring skal elevene bidra til et konkret prosjekt i Zwasiland. - Det er første gang Åssiden vgs knytter seg til ett konkret prosjekt på denne måten. Tidligere elevråd har ønsket å prøve ut et alternativ til den tradisjonelle OD-dagen, dette for å se om vi kan mobilisere flere til å engasjere seg. Elevene valgte SOS-barnebyer som samarbeidspartner, forteller utviklingsleder Dag Ebbe Helgerud.

Torsdag 31. oktober øremerkes dette formålet for alle elever som ikke er utplassert i bedrifter og virksomheter. Barnehagen som skal få støtte ligger Siteki i det Swaziland. Hensikten med prosjektet er å gi barna en god start på livet og mulighet til en trygg framtid. Et godt grunnlag for læring og senere skolegang er også det første skrittet ut av fattigdommen. – Det kan bli mulig for to-tre av våre elever å få reise til Zwasiland i mars 2014. Det vil i så fall være både lærerikt og utviklende for de elevene som drar, men også en inspirasjon for skolen til videre bistandsarbeid, sier Helgerud.  

Hvorfor Swaziland?

Swaziland er et av verdens fattigste land med 1,1 millioner innbyggere

Nærmere 100 000 barn er foreldreløse

Antall foreldreløse barn øker dramatisk, og nesten 40 % av befolkningen er under 15 år

26 % av de voksne har hiv eller har utviklet aids

Forventet levealder er 45 år

Over 20 % av befolkningen over 15 år kan verken lese eller skrive


Publisert 25. september 2013, oppdatert 11. november 2013.