Professor fra London lærte om Åssiden

Onsdag 28. mai var professor Louise Stoll fra University of London på Åssiden vgs.

Professor Louise Stoll flankert av flere elever

Professoren står bak betydelig forskning knyttet til «Public Learning Communities», eller lærende fellesskap, og hun er opptatt av det kollektive i gode skoler. 

Under besøket, som var ønsket av Yngve Lindvig i Conexus AS, fikk Stoll oppleve hvordan det jobbes med å utvikle en læringsfremmende skolekultur i praksis. Prof. Stoll deltok i et klassemøte i en VG1-klasse på medier og kommunikasjon hvor elevene sammen med lærer delte refleksjon rundt temaene prestasjonspress og prestasjonsglede. Møtet ble oppsummert i etterkant som et eksempel på hvordan man kan jobbe med "21th Century Skills", kompetanser for fremtiden. 

På restaurant- og matfag (RM) informerte avdelingsleder Asle Nerhagen sammen med programfaglærer Lars Søraas Grønhovd og fellesfaglærer Marit Samuelsen om hvordan kjøkkenfasilitetene benyttes til fellesfagundervisning. Et besøk i en base på bygg- og anleggsteknikk (BAT) visualiserte skolens grunnstruktur hvor elever og lærere (med ulike fag) som hører sammen har fysisk nærhet.

Kollektivt arbeid

Rektor Ann-Mari Henriksen og resten av ledergruppa informerte om hvordan Åssiden vgs jobber systematisk for å etablere et kollektivt ansvar for elevenes resultater i skolen. Det er ikke bare enkelt, skolen utfordrer mer enn 2000 år med fagorientert skolehistorie. Ett eksempel på hvordan dette gjøres i praksis er felles planleggingsdager «på tvers». Senest 22. april i år var andre gang våre åtte avdelingsledere delte skolens ansatte mellom seg og ledet andre ansatte enn de leder til daglig. Ikke-pedagoger (vaktmestre, renholder, adm. ansatte, etc.) har deltatt i «på-tvers»-plandag tidligere, også de med strålende tilbakemeldinger. 

Gjenbesøk

Professor Louise Stoll fra University of London stilte en rekke gode spørsmål om hvordan elever og ansatte jobber sammen. Hun kommer sannsynligvis tilbake for å se på flere resultater at det kollektive arbeidet. Du kan lese mer om Louise Stoll her.


Publisert 28. mai 2014, oppdatert 25. juni 2014.