NY GIV - sommeraktivitetsuke

Årets sommeraktivitetsuke i forbindelse med ny GIV - prosjektet gjennomføres 8., 9. og 12. august.

To mannlige lærere og en elev som jobber med materialer

Også i år tar skolen imot elever fra ungdomsskolen som del av ny GIV - prosjektet. Avdeling for Bygg- og anlegg, Teknikk og industriell produksjon og Helse og oppvekst gjennomfører sommeraktivitetsuke 8., 9. og 12. august fra kl. 09.00 - 14.00. 


Tilsammmen rundt 45 elever fra ungdomsskolen har fått tilbudet, ca. 15 elever skal delta på hver avdeling. Målet med sommeraktivitetsuka for ny GIV elever er blant annet å bli kjent med faget- og studieprogrammet, med skolen og lærerne og med andre ny GIV elever. 
Elevene som har fått tilbudet, møter på den respektive avdeling. Kontaktperson for sommeraktivitetsdagene er rådgiver Finn Grønn, tlf: 32 246244 og e-post: finn....@bfk.no.


Publisert 26. august 2013, oppdatert 11. november 2013.