Mobbeombudet skal ha kontor på Åssiden!

Norges eneste mobbeombud, Bodil J. Houg skal ha fast åpent kontor på skolen hver måned dette skoleåret.

Mobbeombud Bodil J. Houg

Har du noe på hjertet, positivt eller negativt? Mobbeombudet blir å treffe i bygg D på følgende datoer: 

  • Mandag 23. september
  • Mandag 28. oktober 
  • Mandag 18. november
  • Mandag 16. desember
  • Bakgrunn for tilbudet 
  • Åssiden har scoret grønt på mobbing i elevundersøkelsen i flere år. Likevel ser vi mobbeombudets arbeid som et viktig tiltak. Vi er stolte av å være den første skolen i landet med et lavterskeltilbud. Åssiden har jobbet systematisk med læringsmiljøet i mange år, og dette lavterskeltilbudet er et av mange tiltak for å sikre et best mulig læringsmiljø for alle. Vi er storfornøyde med at mobbeombudet vil gå inn i et så tett samarbeid med oss, sier rektor Ann-Mari Henriksen og understreker at en mobbesak er en for mye. 

Hvorfor åpent kontor? 

Hensikten med kontortiden på Åssiden er å teste ut et lavterskeltilbud for elever i en videregående skole. 
Mobbeombud Bodil J. Houg er landet første i sitt slag og startet i jobben sin 1. januar i år. Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. 
Les mer om mobbeombudet i Buskerud her


Publisert 29. august 2013, oppdatert 11. november 2013.