Leksetilbud til alle

Skolen har selv organisert leksehjelp i flere år. Leksehjelpa er åpen hver tirsdag, 14:00 til 18:00, fra september til juni.

Lærer Egil Schau

Egil Schau, faglærer og arbeidslagskoordinator for forberedende kurs for minoritetsspråklige elever er ansvarlig skolens leksehjelptilbud. – I fjor benyttet 119 elever tilbudet og de besøkte leksehjelpen 360 ganger i løpet av de 33 ukene tilbudet varte. I fjor hadde vi fire leksehjelpere. Tre med høyere utdanning innen kjemi, økonomi og realfag og en fagarbeider med fagskole. Skolens kantine i bygg G benyttes til leksehjelpen skoleåret. 

Elever fra samtlige utdanningsprogram bruker tilbudet, de fleste fra VG1. Elever med karakter 1/IV ved halvårsvurdering motiveres også til å benytte leksehjelpen for å prøve å bestå faget. Dette avtales også i møter med foresatte, avslutter Schau. 

Godt tiltak til rimelig pris

-Leksehjelptilbudet på Åssiden er et godt tiltak, hvor frikjøp av en lærer i 10 prosent stilling er den største utgiftsposten. Leksehjelperne får dekket transportkostnader (billigste mulighet) og elevene får et enkelt måltid. Det er vår oppfatning av tilbudet organiseres av skolen som best kjenner til egen elevgruppe og det faglige behovet, sier rektor Ann-Mari Henriksen. 


Publisert 25. september 2013, oppdatert 11. november 2013.