Kursdag som ga mersmak

Fredag rett før vinterferien fikk alle elevene på MK en dag hvor de fikk velge seg kurs på tvers av trinn og klasser.

En instruktør, Petter Nome, veileder to elevermens en tredje elev filmer.

Det ble en annerledes og inspirerende skoledag. Det var til sammen fem kurs å velge i: After effects, Kreativ skriving, Photoshop, Profil til Åssiawards, Studiofotografering og Programlederkurs. 

Avdelingsleder Randi Aarskaug sier at kursdagen var et direkte svar på det elevene ytret ønske om i etterkant av MK’s  dialogkonferanse i fjor, hvor de bl.a. jobbet med læring og hva som gir læringsglede. Der ønsket elevene seg flere kurs som går på tvers av klassetrinnene og tar utgangspunkt i nivå og ikke alder. 

Det var stor bredde i kursene, noe var ren programvareopplæring, som Photoshop og After effects. Det sistnevnte ble ledet av Tom W. Skaret, som selv er elev i 2MKB. Ellers var det lærere som holdt kursene. Noen av kursene krevde at man ikke var redd for å vise seg frem. I denne kategorien kom for eksempel Programlederkurset, hvor man skulle lære å opptre foran kamera, og det er jo ingen spøk! Dette ble ledet av Hilde Hummelvoll, som jo har mye egen erfaring på området. For anledningen hadde hun også tatt med seg Petter Nome, som bisto som instruktør.

Etter en innføring i temaet, ble elevene delt inn i grupper på to og to, som først skulle øve seg ute i foajéen under veiledning av Hummelvoll, før de fikk komme inn i skolens mediarom og prøve ut det hele under litt mer autentiske forhold: Mens Nome instruerte elevene parvis, ble de filmet av en tredje elev, slik at det ble en følelse av virkelig å ha kameraet «rett på». 

Anders M. Torsrud og Vy Thi My Huynh

Anders M. Torsrud og Vy Huynh øver i foajéen mens de venter på tur.

Fornøyde med konseptet.

Iris K. Rønning fra 3MKB og Gine Frydenberg fra 2 MKA er to av elevene som deltok på programlederkurs. De syntes de fikk masse ut av dagen.

Iris sier at hun synes det er veldig gøy å ha Hilde Hummelvoll som kursleder. -Hun lærer oss utfra sin erfaring som programleder. Det er fin innsikt å ha med hvis man kan tenke seg å bli programleder, men det kan brukes også i forhold til det å bli bedre til å holde en presentasjon. Det er viktig å kunne snakke for seg i framtidige arbeidssituasjoner, så det ser jeg på som en veldig stor styrke.

Gine synes denne måten å legge opp dagen på er veldig spennende: - Istedenfor å bli satt til å holde på med noe du kanskje ikke har så lyst til, så kan du velge noe som er relevant for deg som person og ikke bare i forhold til yrkesveien du velger.

Avdelingsleder Randi Aarskaug sier at kursdagen ga mersmak for både elever og lærere, og regner med at de vil gjøre dette igjen. - Da er planen at elevene selv skal få være med og sette opp hvilke kurs de skal kunne velge i, sier hun.


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 12. juni 2014.