Innlevering av lærebøker

Absolutt siste frist for innlevering av lærebøker er siste offisielle skoledag, fredag 20. juni. Etter denne dato sendes faktura på bøker som ikke er levert.

Innleveringen av lærebøker er nå i full gang. Innleveringen følger en oppsatt plan der hver klasse har fått en tid for innlevering  For de som ikke har fått levert alle sine lærebøker til oppsatt tid, er fredag 20. juni siste frist.  


Publisert 12. juni 2014, oppdatert 25. juni 2014.